Vedvarende energi jord til vand

 

I løbet af sommeren tilføres det øvre jordlag store energimængder fra solen. Da denne energi lagres i jorden ved forholdsvis lave temperaturer, 8° til 10° C forsvinder den ikke igen i løbet af vinteren.

Det øvre jordlag indeholder derfor et stort lager af akkumuleret solenergi, som automatisk genopfyldes hver sommer. Energien kan, ved hjælp af slangesystem i jorden og varmepumpe, udtrækkes af jorden hele året og dermed anvendes til varmt vand og opvarmning af hele boligen.

Varmepumpen tilsluttes et varmeoptagersystem ( lavt temperaturniveau ), som består af nedgravede plast rør i ca. 1 meters dybde. Afhængigt af husets størrelse og isoleringsgrad nedgraves fra 200 – 600 meter slange. Slangerne er for større anlæg opdelt i 2-4 kredsløb, hvor hver enkelt slangeende tilsluttes et fordelerrør, som forbindes til varmepumpen.
Når varmepumpen er i drift, cirkuleres en afkølet væske (vand tilsat frostvæske) gennem slangerne. Herved opvarmes væsken af varmen i jorden, og varmepumpen transporterer den genvundne solenergi til husets centralvarmeanlæg.

Sammenlignet med andre alternative energiformer, som eksempelvis direkte solvarme og vindenergi har et jordvarmeanlæg den fordel, at det uanset temperatur, sol og vind, kan levere alternativ energi i ubegrænsede mængder, når behovet er der.


Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper.. Klik her

 

 voelund

 voelund

Jysk Rør & Industri ApS - Hvamvej 2, Skelhøje - 7470 Karup J Tlf. 30 263 263